Volvoträff på Sundby gård med Svenska Volvoklubben 13 maj 2018

Motormarknad 2 oktober 2021 inne i Volvo Car’s P-hus

Volvoträff på Volvo Cars parkering utanför VAK (Kupolen)  13 juli 2019